Ibouraïma Aoudi is directeur van het ziekenhuis van Bembéréké, een van onze partners in Benin. Midden november kwam hij naar ons hoofdkantoor in Mechelen om de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie verder te bespreken. We maakten van de gelegenheid gebruik om hem enkele vragen te stellen over de vooruitgang in zijn ziekenhuis.

Kunt u in enkele zinnen het Bembéréké-ziekenhuis voorstellen?

Het Evangelisch ziekenhuis van Bembéréké ligt in het Noorden van Benin. Als districtsziekenhuis bedienen we in de eerste plaats de bevolking van de gemeenten Bembéréké en Sinendé. Deze gemeenten vertegenwoordigen 5% van het landsgebied en hebben een bevolking van zo’n 264.750 inwoners. Maar patiënten komen ook uit andere regio’s en uit buurlanden zoals Niger en Nigeria. Momenteel heeft het Bembéréké-ziekenhuis 240 bedden.

Sinds wanneer werkt uw ziekenhuis samen met Artsen Zonder Vakantie?

Onze samenwerking startte in 2017. We besloten samen te werken op twee medische domeinen: interne geneeskunde en spoedgevallen. Artsen Zonder Vakantie ondersteunt ons daarnaast ook op een derde niveau. De ngo helpt ons om duidelijke en effectieve subsidiedossiers voor financiering samen te stellen. Artsen Zonder Vakantie werkt hiervoor samen met de lokale ngo DEDRAS, die veel expertise heeft op dit gebied.

Welke verbeteringen zijn vandaag al zichtbaar?

Op het gebied van spoedgevallen begonnen we helemaal vanaf nul bij de start van onze samenwerking. We hadden toen nog geen echte spoeddienst. Noodgevallen werden opgevangen tussen de patiënten die op consultatie kwamen. Dat was helemaal niet ideaal. Samen met Artsen Zonder Vakantie en Memisa verbeterden we ondertussen de situatie.

Memisa bouwde een nieuw gebouw speciaal voor urgenties. Dit opende in 2018. Artsen Zonder Vakantie rustte dit gebouw uit met het nodige materiaal. Samen met Artsen Zonder Vakantie organiseren we de dagelijkse werking en trainen we het personeel om spoedgevallen correct op te vangen en snel door te verwijzen.

Er is een enorm positieve verandering zichtbaar ten opzichte van de beginsituatie.

Noodgevallen komen nu rechtstreeks naar het spoedgebouw, worden er meteen gediagnosticeerd op basis van de ernst van hun toestand en worden vervolgens verzorgd op die spoeddienst of doorverwezen naar een andere afdeling, afhankelijk van het probleem.

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons