Midden 2019 startte in Burundi een ambitieus project, waarmee we bijdragen aan de universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten.

Samen met Memisa, Louvain Coopération en Enabel maken we deel uit van een consortium (gecoördineerd door Memisa), voor de realisatie van dit project, gefinancierd door de Europese Unie.
Daarnaast wil het consortium ook bijdragen aan de nationale strategie voor de integratie van mentale gezondheidszorg in het gezondheidssysteem.

Het project zal drie jaar lopen en bestrijkt drie Burundese provincies: Karuzi, Muyinga en Bubanza.

Binnen dit consortium concentreert Artsen Zonder Vakantie zich op de versterking van het aanbod in de districtsziekenhuizen.

Hiervoor ondersteunen we de ziekenhuizen met volgende activiteiten:

• Medische uitrusting en renovatie van gebouwen.
• Levering van medicijnen en verbruiksartikelen.
• Capaciteitsversterking op het vlak van algemene chirurgie en neonatale- en verloskundige urgenties.
• Versterking van het referentie- en contra-referentiesysteem.
• Capaciteitsversterking op het vlak van spoedgevallen.
• De aankoop van ambulances en urgentiekits.
• Capaciteitsversterking op het vlak van preventief onderhoud van biomedische apparatuur.

Daarnaast versterkt Artsen Zonder Vakantie ook de neuro-psychiatrische centra in hun rol van supervisie naar de andere actoren uit het gezondheidssysteem, zoals gezondheidscentra en districtsziekenhuizen.

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons