Net als vele andere ziekenhuizen in sub-Sahara Afrika krijgt ook het algemeen ziekenhuis van Panzi in DR Congo regelmatig te maken met stroompannes. De Provincie Vlaams-Brabant doet beroep op de expertise van Artsen Zonder Vakantie om via de installatie van zonnepanelen het ziekenhuis van stabiele en duurzame stroom te voorzien.

Elektriciteit is een noodzakelijke voorwaarde om als ziekenhuis autonoom te kunnen werken, en om de bevolking kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen bieden.

Samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant krijgt een vervolg

De Provincie Vlaams-Brabant en Artsen Zonder Vakantie werkten al eerder samen rond het succesvolle opleidingsproject “Jenga Maarifa”, Swahili voor “kennis opbouwen”. Een praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhoudstechnici van ziekenhuizen in de regio Bukavu in Oost-Congo.

Een deel van de ziekenhuistechnici die daar werden gevormd zorgen nu mee voor de installatie van de zonnepanelen:zonnepanelen

‘Aan de installatie van de zonnepanelen wordt sowieso een opleiding voor technici gekoppeld’, vertelt expert Rik Vereecken. ‘We werken in verschillende fases. Een tweetal weken geleden is het nodige materiaal voor de installatie van de zonnepanelen gearriveerd. We kopen zoveel mogelijk materiaal ter plaatste aan, maar voor bepaalde onderdelen kunnen we niet anders dan die te verschepen. Vanaf het begin van het droog seizoen, in mei, starten we met de installatie. We gaan hiervoor samen met lokale techniekers aan de slag. De installatie is dus tegelijkertijd een opleidingsmoment waarbij we twee groepen betrekken: enerzijds nieuwe student-techniekers die nog praktijkkennis moeten opdoen, anderzijds geven we oud-studenten van Jenga Maarifa de kans om wat ze geleerd hebben verder toe te passen en te perfectioneren.’

Train the trainer

‘Het mooie is dat ik niet degene ben die alleen zal instaan voor de installatie en de daaraan gekoppelde opleiding’, zegt Rik. ‘Ik word daarvoor bijgestaan door perfect opgeleide techniekers die dankzij hun Jenga Maarifa-opleiding hun kennis en kunde kunnen doorgeven aan minder ervaren of student-techniekers. Train the trainer is het typevoorbeeld van internationale solidariteit die werkt: in samenwerking een opleidingsproject opstarten en zien dat de kennis verder wordt doorgegeven waardoor onze rol miniem wordt.’

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons