Samen met dr. Nembunzu en haar collega’s zijn wij actief in de strijd tegen obstetrische fistels in de DR Congo.

Een obstetrische fistel is een onnatuurlijke opening en verbinding tussen enerzijds de vagina en anderzijds de blaas en/of het rectum.

De overgrote meerderheid van dergelijke fistels zijn het gevolg van een gebrek aan kwaliteitsvolle, beschikbare en toegankelijke zorg. Een fistel ontstaat door moeilijke, soms dagenlange, bevallingen waarbij de baby als het ware ‘vastgeklemd zit’ en niet tijdig bevrijd wordt via een keizersnede. Meestal sterft de baby en wordt de vrouw onvruchtbaar. Naast het verlies van hun baby, hebben deze vrouwen ook te kampen met chronische incontinentie, met zware problemen op medisch, psychologisch en sociaal vlak tot gevolg Het verlies van urine en/of faeces via de vagina is immers constant en de reuk en ongemak die hiermee gepaard gaat is zeer vernederend en jaagt vaak de partner en familieleden weg van de vrouw. Vrouwen met een fistel belanden vaak in de armoede.

Fistelchirurgie en -behandeling in de Democratische Republiek Congo (DRC) geneest jaarlijks honderden vrouwen van deze ernstige aandoening en helpt hen uit hun sociale en familiale isolatie. De nood is hoog, want elk jaar komen er 5000 à 7000 vrouwen bij.

La Maman des fistuleuses

Dr. Nembunzu, staat aan het hoofd van de Fistelkliniek van het Saint-Josephziekenhuis in Kinshasa, DRC. Zij is gynaecologe van opleiding en specialiseerde zich in het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

In 1988 keerde ze terug naar de DRC en kwam in contact met jonge vrouwen bij wie er door de bevalling een fistel was ontstaan. Dr. Nembunzu trok zich het lot van deze jonge, vaak ongeschoolde en gediscrimineerde vrouwen erg aan, maar voelde zich machteloos.

Zij kwam in contact met de vormingen van Artsen Zonder Vakantie in 2003. De samenwerking met o.a. Artsen Zonder Vakantie zorgde ervoor dat er in 2007 binnen het hospitaal Saint-Joseph een fistelkliniek kon worden opgericht. Dr. Nembunzu verdiende hierdoor de liefdevolle bijnaam ‘la maman des fistuleuses’. Dr. Dolorès geeft nu zelf al vele jaren opleidingen als expert-vrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie.

Luister hier naar het verhaal van dr. Nembunzu, ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan

Artsen Zonder Vakantie – Médecins Sans Vacances · PODCAST_DR Dolores_NL

De Zending van Dr Nembunzu in samenwerking met Artsen Zonder Vakantie

Binnenkort vertrekt dr. Dolorès Nembunzu op medische zending naar 2 Congolese ziekenhuizen, nl. het ziekenhuis van Gombe Matadi en het ziekenhuis van Popokabaka. Zo kan haar werk ook in andere regio’s van de DRC verdergezet worden.

Samen met een anesthesist en twee gespecialiseerde verpleegkundigen zullen zij 2 weken ter plaatse hun kennis uitwisselen en vormingen organiseren met het lokale personeel. Zij zullen werken op drie aspecten van de bestrijding van fistels en zo weldra honderden Afrikaanse vrouwen opnieuw een leefbaar leven schenken.

 

 

De medische zending zet in op 3 aspecten van de bestrijding van fistels:

1-Sensibiliserende vormingen

We geven sensibiliserende vormingen aan het personeel van de omliggende gezondheidscentra en van de ziekenhuizen zodat ze tijdig de symptomen van een moeilijke bevalling kunnen opsporen. Fistels kunnen namelijk voorkomen worden door goede opvolging voor, tijdens en na de zwangerschap. Zo is bij jonge meisjes vaak het bekken nog te smal. Door hen tijdig door te verwijzen naar het ziekenhuis voor een keizersnede wordt er vermeden dat het ongeboren kind klem komt te zitten.

2-Niet-chirurgische behandeling

We leren het personeel van de ziekenhuizen aan hoe een net ontstane fistel niet-chirurgisch kan behandeld worden (nl. door het plaatsen van een blaassonde waardoor de opening spontaan dicht kan groeien).

3-Kennis delen

We delen onze kennis wat betreft het chirurgisch herstellen van een obstetrische fistel. Zo worden er niet alleen vrouwen tijdens de zending bevrijd van hun fistel, maar leren de lokale artsen op termijn ook zelfstandig de operaties uit te voeren.

Om deze mooie zendingen waar te maken, hebben we 24.000 euro nodig. Als dus bijvoorbeeld 240 mensen een gift van 100 euro doen, kunnen we de levens van honderden jonge vrouwen veranderen.

Twee tot drie miljoen vrouwen in Sub-Sahara-Afrika en Azië hebben een fistel. Er wordt geschat dat er elk jaar wereldwijd tussen de 50 en 100.000 vrouwen een nieuwe fistel ontwikkelen. In de DRC alleen al doen er zich 5000 tot 7000 nieuwe cases per jaar voor.

Lees hier het rapport van dr. Charlotte Nzeyimana, Adviseur Volksgezondheid bij Artsen Zonder Vakantie, over de fistelproblematiek in de DRC.

Wilt u meer informatie over Artsen Zonder Vakantie? Neem contact met ons op door hier te klikken

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons