BE73 7331 0001 0060

Aan de slag: zendingen en workshops

Binnen het capaciteitsversterkend traject dat we met de partner hebben uitgewerkt, gebruiken we verschillende methodieken:

Zendingen van vrijwilligers

Tijdens de zendingen werken de vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie zij aan zij met de lokale collega’s van onze partnerziekenhuizen. Daarbij hanteren ze het  ‘70-20-10 leermodel’. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle medewerkers ruwweg 70 procent leren ‘on the job’, 20 procent door overleg (sociaal leren) en slechts 10 procent in het leslokaal.

Uit onderzoek blijkt dat succesvolle medewerkers ruwweg 70 procent leren ‘on the job’, 20 procent door overleg (sociaal leren) en slechts 10 procent in het leslokaal.

De zendingen van Artsen Zonder Vakantie zijn uniek door deze on-the-job-trainingen. Die gebeuren zowel tijdens consultaties en zaalrondes, op de verpleegafdeling, in de operatiezaal, in het bevallingskwartier, in de apotheek, in het laboratorium, … Theoretische lessen ondersteunen de praktijkopleidingen. Zo kunnen de ziekenhuismedewerkers de technieken en procedures meteen in de praktijk toepassen.

De zendingen van Artsen Zonder Vakantie zijn uniek door deze on-the-job-trainingen.

Lieven d’Haese“De nieuwe techniek voor wondzorg wordt overgebracht en aangepast aan de lokale omstandigheden: Afrikaanse verpleegkundige Agnes toont hoe je pincetten veilig kan hergebruiken als er geen budget is voor wegwerpmateriaal. Belgische verpleegkundige Lieven is enthousiast over deze aanpak en coacht Agnes verder door de procedure voor brandwondenzorg.“

Lieven d’Haese, verpleegkundige en terreinvrijwilliger

De vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie nemen nooit de plaats in van het lokale personeel.  Ze stellen zich op als collega’s die op een open, respectvolle en collegiale manier overleggen, observeren en bijsturen waar nodig.

 

Regionale workshops en uitwisselingen

Rond bepaalde thema’s, van brandwondenzorg tot ziekenhuismanagement, worden ook regionale vormingen of workshops georganiseerd. Tijdens deze workshops komen medewerkers van verschillende ziekenhuizen samen en wonen zij zowel theoretische als praktische vormingen bij. Door middel van deze workshops bereikt Artsen Zonder Vakantie gelijktijdig meerdere partners en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de partners onderling.