Steun ons

Meer toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg

Artsen Zonder Vakantie is een erkende NGO en vormt een dynamisch netwerk van 600 medische, paramedische en technische experten in België en Afrika, omkaderd door een professioneel team. Onze zorgprofessionals zetten zich al 40 jaar vol overgave in voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Want dat is een recht voor iedereen.

Door vooral uitwisseling onder collega’s en continue professionele vorming ondersteunen wij een 40-tal ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika. Zodat zij zélf duurzame en patiëntgerichte zorg kunnen verlenen.

Zo doen we ziekenhuizen groeien.
Zo kan zorgpersoneel zich ontplooien.
Zo krijgen patiënten de beste zorg.

DOE EEN GIFT

Maak een werkelijk verschil door een eenmalige schenking of een maandelijkse donatie. Zelfs kleine bedragen helpen. Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest.

Doe een gift

KOM IN ACTIE

Je kan ons helpen door het organiseren van een sportieve of ludieke actie, rommelmarktje, tentoonstelling, concert, etc.

Kom in actie

STEUN ALS BEDRIJF

U kan als bedrijf of organisatie impact realiseren door onze activiteiten op het terrein te steunen.

Steun ons

TESTAMENTEN & LEGATEN

Neem Artsen Zonder Vakantie in jouw testament op en maak een tastbaar verschil.

Meer info

Uitwisseling, coaching en samenwerking tussen vakgenoten

Onze experten denken samen met hun collega’s na over realistische oplossingen voor de gezondheidssector in Afrika. Zij delen medische best-practices, ontwikkelen opleidingen, methodologieën en protocollen, steeds aangepast aan de lokale context.

Met coaching op de werkplek, opleidingen en workshops brengen we dit in de praktijk op het terrein.

36

partner ziekenhuizen

220

experten

1550

ondersteunende zorgverleners

Een Netwerk van 600 Belgische en Afrikaanse experten

Om de ziekenhuizen het hele jaar door te ondersteunen en te begeleiden kan Artsen Zonder Vakantie rekenen op de betrokkenheid en mobilisatie van zijn netwerk van experten.

Samen met onze partnerziekenhuizen en andere gezondheidsactoren bundelen wij onze krachten.

Lees meer

Onze aanpak

Artsen zonder vakantie versterkt de partnerziekenhuizen op verschillende niveaus, zodat zij zélf de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Medische en paramedische kennis en vaardigheden

Door middel van opleidingen, begeleiding op de werkvloer, stages, workshops en supervisie verbeteren wij de theoretische en praktische kennis van het zorgpersoneel.

Technische en Biomedische uitrusting

Wij rusten ziekenhuizen uit met de juiste apparatuur en leiden personeel op voor correct gebruik, onderhoud en herstelling.

Ziekenhuisorganisatie

Wij ondersteunen het ziekenhuis bij het verbeteren van interne organisatie: ziekenhuishygiëne, beheer van medische dossiers, organisatie van de apotheek en voorraad.

Wij hebben onze 40 jaar ervaring gebundeld in een goed gestructureerde modulaire aanpak, die centraal staat in de begeleiding van onze partnerziekenhuizen.

Lees over onze integrale aanpak
Marie-Louise Ndayishimiye

Maire-Louise Ndayeshimye: Als Burundese anesthesist ken ik de gezondheidssituatie en de lokale pathologieën.

Ik ben anesthesist en reanimator in een kliniek in Burundi. Sinds 2011 maak ik als lokaal expert deel uit van de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie. De gemengde zendingen van Belgische en Afrikaanse experten zorgen  voor een interessante uitwisseling van ervaring. Ik zag aanzienlijke verbeteringen in de partnerziekenhuizen, die ik bezocht. De collega’s passen nu steeds autonomer een aantal anesthesietechnieken toe die Artsen Zonder Vakantie onderwees. Dat is geweldig om te zien!

Meer verhalen

Wat doen we met uw hulp?

Waar we onze middelen aan besteden vertellen we u graag in ons jaarrapport. Onze cijfers worden in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd.

Artsen Zonder Vakantie is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit controleorgaan waarborgt aan de Belgische bevolking de morele kwaliteit van de fondsenwerving en de transparantie van de rekeningen.

Transparante cijfers

Wil je ons helpen als vrijwilliger?

Help als vrijwilliger

Wil je voor ons werken?

Versterk ons team

Volg onze activiteiten op sociale media.
Like it. Share it. Zo kan u ons ook steunen.

Follow us:

Facebook

LinkedIn

Twitter