BE73 7331 0001 0060

Over Artsen Zonder Vakantie

infobrochure meerjarenprogramma 2014-2016

Meerjarenprogramma

In het Meerjarenprogramma 2014-2016 zet Artsen Zonder Vakantie in op de integrale capaciteitsversterking van zijn partnerziekenhuizen.

Feiten en cijfers

Overzicht van onze activiteiten en partners in één oogopslag, naast info over subsidies en giften en het jaarverslag.

Kwaliteitszorg

Artsen Zonder Vakantie werkt systematisch en geïntegreerd aan de kwaliteit van zijn organisatie  en werking. Hierbij een blik op de voornaamste werkterreinen en instrumenten.

Organisatiestructuur: wie is wie?

Jaarlijks zo’n 150 zendingen met terreinvrijwilligers organiseren, duurzame partnerschappen uitbouwen met tientallen ziekenhuizen in 5 Afrikaanse partnerlanden, hiervoor fondsen werven… Dat en nog veel meer doen de 15 vaste medewerkers en 45 vrijwilligers op het hoofdkantoor van Artsen Zonder Vakantie in Mechelen.