BE73 7331 0001 0060

Onze doelstellingen

Artsen Zonder Vakantie verdedigt het recht op gezondheid en wil kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen.

Om ervoor te zorgen dat onze partners betere zorg aan hun patiënten kunnen bieden, werken we met hen aan het versterken van hun capaciteiten.

Om ervoor te zorgen dat onze partners betere zorgen aan hun patiënten kunnen bieden, werken we met hen aan het versterken van hun capaciteiten.

Artsen Zonder Vakantie werkt op drie verschillende domeinen aan capaciteitsversterking.

De impact van zendingen van Artsen Zonder Vakantie in ons referentieziekenhuis merken we niet alleen aan het stijgend aantal operaties. Vooral in de toenemende kwaliteit van onze diensten, alsook in de ervaring en de kennis die we verwerven om onze rol als volwaardig referentieziekenhuis op te nemen.

Médecin Directeur Lucien Ndungi, Hôpital Général de Référence – Katako Kombe

(Para)medische capaciteitsversterking

Teams van Belgische artsen en verpleegkundigen wisselen kennis uit met hun Afrikaanse collega’s.

Technische capaciteitsversterking

Degelijk en goed onderhouden medisch materiaal is essentieel voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het labo en de dienst medische beeldvorming vormen de basis van een goed draaiend ziekenhuis.

Organisatorische capaciteitsversterking

In elke medische dienst is een goede organisatie en hygiëne van groot belang. Dit geldt ook voor onze Afrikaanse partnerziekenhuizen.

Capaciteitsversterkend traject?

In samenspraak met onze partner analyseren we eerst de reeds aanwezige expertise en ervaring in elk partnerziekenhuis. Vervolgens onderzoeken we samen met de partners hoe ze hun capaciteiten nog verder kunnen ontwikkelen met onze ondersteuning. De invulling verschilt van partner tot partner, want we werken met elke partner een programma op maat uit. Die precieze werkwijze leggen we vast in een 'capaciteitsversterkend traject'.