BE73 7331 0001 0060

Nieuws

Nieuws

Artsen Zonder Vakantie zoekt voltijds Projectcoördinator

Onze missie:

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem.

Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren.

Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context en lange termijnrelaties.

 

De functie:

Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Met het initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis creëert Memisa banden tussen Belgische ziekenhuizen en gezondheidszones wereldwijd. Het project is ontstaan in 2004 en reeds 20 Belgische ziekenhuiskoepels(51 ziekenhuizen) nemen deel. Via deze link kan u een overzicht terugvinden.  

Het initiatief heeft tot doel om Belgische ziekenhuizen in contact te brengen met een ziekenhuis/gezondheidszone op een plek waar toegang tot kwaliteitsvolle

Nieuwe lokaal medisch adviseurs op bezoek

Met de opstart van ons gezamenlijk meerjarenprogramma (2017-2021) met Memisa “Le renforcement du système de santé du niveau périphérique”, zijn we aan een nieuw hoofdstuk toe in de evolutie van onze organisatie.

Om onze ambities in het Zuiden waar te maken en onze werking verder kwalitatief uit te bouwen - werd er onder andere beslist om naast onze lokaal medisch adviseur dr. Marcellin Kash Karubara de samenwerking aan te gaan met twee nieuwe lokale collega’s: dr. Lucien Mabiala Ndungi en dr. Mathieu Dossou.

Dr. Marcellin Kash Karubara is gebaseerd in Bujumbura en verantwoordelijk voor Burundi en Oost-Congo. Dr. Lucien Mabiala Ndungi is gebaseerd in