BE73 7331 0001 0060

Excellentie voor Artsen Zonder Vakantie

logo kwaliteitslabel EFQM

Artsen Zonder Vakantie is met recht en rede trots op het behalen van het kwaliteitslabel EFQM (European Foundation for Quality Management).

Onze directeur, Inge Weber, geeft een woordje uitleg:

"Op 24 februari kregen we de hele dag bezoek van een auditor van Bbest, om de validatie te doen van de verbetertrajecten die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. De resultaten van de drie verbetertrajecten (Opmaak strategie 2014-2016, Procedures Zuidwerking en Rollen & Verantwoordelijkheden voor medewerkers) werden positief geëvalueerd. Sindsdien zijn we dan ook de trotse eigenaar van het 'Committed to Excellence'-kwaliteitslabel.

Dank aan iedereen voor alle inspanningen!"

Ook Alexis Willems, directeur van Bbest, uitgever van het certificaat EFQM ‘Committed to Excellence' feliciteert ons van harte:

"Je mag fier zijn met de inspanning van uw medewerkers. Het gewenste resultaat van de C2E approach is bereikt, namelijk de implementatie van een gestructureerd kwaliteitssysteem, gebaseerd op de EFQM logica.

De ‘Committed to Excellence approach’ is tevens een Europese standaard kwaliteitsaanpak, die als voorbeeld kan dienen voor alle andere organisaties.
Het EFQM certificaat is een getuigenis dat Artsen Zonder Vakantie kwaliteitsvol wil werken voor zijn belanghebbenden, medewerkers en partners.
Het profileert tevens Artsen Zonder Vakantie in België en in Europa.
"

Share/Save