BE73 7331 0001 0060

De Raad van Bestuur zoekt een bijkomend lid, met bijzondere expertise op het vlak van financieel beleid.

  1.  SITUERING

ART 19 van de statuten van Artsen Zonder Vakantie stipuleert het volgende: “De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur. Deze bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, aangeduid door de Algemene Vergadering, voor een periode van 4 jaar. Een bestuurder kan maximaal 3 periodes van 4 jaar worden benoemd(….) Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd”.

Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit 5 leden.

De Raad van Bestuur stelt voor om te procedure aan te vangen om de RVB aan te vullen met een bijkomend lid, met bijzondere expertise op het vlak van financieel beleid.

Leden van de Algemene Vergadering , terreinvrijwilligers, kantoorvrijwilligers, medewerkers, kunnen personen in hun netwerk die aan het geschetste profiel voldoen, uitnodigen om zich kandidaat te stellen.

 

  1. PROFIEL

 Artsen Zonder Vakantie hecht veel belang aan een professioneel financieel beleid, met het oog op een solide financiële basis voor de vereniging

Daarom wil Artsen Zonder Vakantie zijn Raad van Bestuur  versterken een lid met  volgend profiel:

•          Expert  met ruime ervaring inzake financieel beleid en het werken met overheidssubsidies

•          Duidelijke interesse in het domein van ontwikkelingssamenwerking- in het bijzonder m.b.t. Sub Sahara Afrika;

•          Enige bestuurs – of managementervaring strekt tot aanbeveling

 

  1. PROCEDURE

Kandidaten kunnen tot 14 februari 2017 voorgedragen worden.

De kandidaturen worden gericht aan de voorzitter Hugo Prims.  De meest geschikte kandidaat zal voorgedragen worden op de Algemene Vergadering van 25 maart 2017.Share/Save