BE73 7331 0001 0060

Belofte van Artsen Zonder Vakantie aan haar donateurs

Artsen Zonder Vakantie zou niets zijn zonder haar donateurs. Wij vinden het belangrijk om u de best mogelijke dienst te verlenen.

Dit zijn onze beloftes aan u

  • Wij brengen u geregeld op de hoogte van de realiteit op het terrein door onze publicaties.
  • Wij doen ons uiterste best om uw vragen of opmerkingen zo snel mogelijk te beantwoorden. Wij hebben steeds interesse voor uw feedback.
  • Wij respecteren uw wensen. Indien u een welbepaald project wilt steunen bespreken wij dit graag met u.
  • Wij kunnen de projecten die u steunt duidelijk en concreet verantwoorden. Voor elk project wordt vooraf een doel gesteld en de realisatie daarvan wordt achteraf uitgelegd.
  • Wij zijn een effectieve en efficiënte organisatie. Wij vermijden onnodige kosten en werken op ons kantoor zo veel mogelijk met vrijwilligers. Jaarlijks vragen wij de vereniging voor ethiek in de fondsenwerving onze organisatie te screenen.
  • Indien u niet wenst dat wij uw adres aan andere organisaties doorgeven, respecteren wij dit. (U kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@artsenzondervakantie.be of te bellen 015/400 888)
  • Wij evalueren constant onze manier van werken en streven voortdurend naar verbetering van onze werkwijze. Uw feedback, ideeën en suggesties zijn steeds welkom op info@artsenzondervakantie.be.

Onze fondsenwerving wordt gecontroleerd

Logo VEFAls je geld schenkt voor het goede doel, wil je ook zeker zijn dat je geld goed wordt besteed. Daarom werd de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving opgericht. De vereniging controleert de fondsen van alle organisaties die lid zijn. Artsen Zonder Vakantie is ook lid van deze vereniging. Wie wil, krijgt inzage in de aanwending van de giften. Voor meer informatie over de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving kun je terecht op: www.vef-aerf.be en op het secretariaat bij Erwin Reynaert.